In Summa komt afspraken na  berendsen

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht is één van de grootste publieke zorginstellingen van Nederland. Zoals bekend is in de zorg structurele verbetering noodzakelijk. Maar hoe kan je als zorginstelling blijven verbeteren?

Probleem UMC Utrecht

De Nederlandse traumazorg moest beter. Dr. Luc Taal is projectleider van het Traumacentrum Utrecht: ‘We gingen kijken naar het zorgprofiel van de ziekenhuizen. Daarvoor was niet alleen een beter registratiesysteem nodig, we moesten er ook veel betere informatie uit kunnen halen om die performance te verbeteren.’

Aanpak

Maar wie zal in een dergelijk omvangrijke en privacygevoelige omgeving de juiste lijntjes met elkaar kunnen verbinden? Dat vergt de nodige Business Intelligence (BI) toepassing. Op het gebied van BI en managementinformatie is In Summa een professionele speler op de ICT-markt.

Resultaat

Luc: ‘Ik weet van In Summa dat ze afspraken nakomen. Ze blijven niet eindeloos praten, ze zijn altijd bereikbaar, toegankelijk en hebben ruimschoots aandacht voor technische aspecten. Het is op die manier prettig samenwerken’.

Streef ook naar resultaat, neem contact op

Bent u benieuwd wat In Summa voor uw organisatie kan betekenen? Stuur een bericht naar Arjen Lammers via info@insumma.nl of bel naar 0162 524 000. Samen met u streven we graag naar het beste resultaat.